SEMINARIESKOLAN

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA i LANDSKRONA

Omfattning

Byggnadstid

2016

Beställare

Landskrona Stad

Projektnummer

16150

Om bygget

I ombyggnaden ligger omläggning av tak, omfogning av fasader samt fönster utvändigt. Invändigt byggs det nytt ventilationsrum och ventilationssystem, byte av dörrar och aluminiumpartier samt allmän uppfräschning av lokalerna. Nybyggnaden är ett nytt hisshus för att binda samman två byggnader. Detta i syfte att handikappanpassa skolan.