LIMHAMNSSKOLAN OCH BOJENS FÖRSKOLA

NYBYGGNAD AV SKOLA OCH FÖRSKOLA i MALMÖ

Omfattning

Skolan 6000 m², förskolan 2400 m²

Byggnadstid

2016-2018

Beställare

Malmö stad

Projektnummer

16211

Om bygget

Kontraktsarbetena avser nybyggnation av grundskola samt nybyggnation av förskola. Kontraktsarbetena är uppdelade på två huvuddelar. Huvuddel 1 avser nybyggnation av grundskola (högstadieskola).
Huvuddel 2 avser nybyggnation av en förskola omfattande åtta avdelningar i tre plan för ca 160 barn som byggs på en tomt norr om skolan.