Christinelunds

nybyggnad och nyanläggning av ridanläggning, maskinhall, konsthall och personalutrymme i höganäs

Omfattning

Byggnadstid

Beställare

Projektnummer

16180

Om bygget