EKONOMIBYGGNAD
RAUS FÖRSAMLING

NYBYGGNAD i Helsingborg

Omfattning

150 m²

Byggnadstid

2017

Beställare

Helsingborgs Pastorat

Projektnummer

16278

Om bygget

En ekonomibyggnad som uppförd med murad stomme av leca block , som färdig fasad är panel monterad.

Taket har en bandräckning av zinkplåt ,som ett led i det goda miljötänket finns en solcellsanläggning på taket.

Byggnaden innehåller tvätt plats ,garage ,laddningsgarage och en verkstad.