Äventyrets förskola

Nybyggnad av förskola i Höganäs

Omfattning

1050 

Byggnadstid

2016-2017

Beställare

Höganäs Kommun, Fastighetsförvaltningen

Projektnummer

16201

ARKITEKT

Karin Petterssons Arkitektbyrå AB

Om bygget

2017 blev denna förskola klar för inflyttning. På tomten låg tidigare en äldre förskola som revs, marken sanerades och gav plats för den nya förskolan. Den nya förskolan uppfördes i två våningar, 4 hemvister på varje plan och dimensionerad för ca 160 barn, tillagningskök, personalutrymme och utrymme för teknik. Centralt i byggnaden finns torg och matsal med kontakt mellan planen via en större öppning i bjälklaget omgiven av höga glasräcken. Inom fastigheten byggdes även förråd, vindskydd och miljöhus. Utemiljön med bevarade träd och stora lekytor är en stor tillgång för barnen. Förskolebyggnaden uppfördes i platsgjuten betong med fasad av tegel och fasadskivor.
Fotograf Pernilla Pedersen Photography