DROTTNINGSHÖGSSKOLAN

OMBYGGNAD AV MATSAL i helsingborg

Omfattning

Ca 500 

Byggnadstid

2016

Beställare

Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad

Projektnummer

16198

Om bygget

Drottninghögskolan byggd i början av 1970-talet har genom åren byggts om i ett par större ombyggnader för att möta nya krav på byggnad och kapacitet. Kök och matsal har dock inte uppgraderats vid dessa ombyggnader. Ett behov av en större matsal och beslut om tillagningskök är utgångspunkten för denna ombyggnad.

Entreprenaden omfattade den södra delen av byggnaden, som även före vår ombyggnad innehöll kök och matsal. För att kunna utöka ytan för matsal och kök flyttades huvudentré och personaldelar till ett nytt läge i byggnaden.