BERGASKOLAN

OM- OCH TILLBYGGNAD FÖR NY VENTILATION, LIMHAMN I MALMÖ

Omfattning

8000 

Byggnadstid

2017-2019

Beställare

Malmö stad

Projektnummer

17217

Om bygget

Skolan har försetts med ett helt nytt ventilationssystem. I och med detta uppfördes fem fläktrum på de befintliga taken på tre av byggnaderna. För ett modernare uttryck och en förbättrad arbetsmiljö försågs skolan även med helt nya ytskikt samt nya akustikundertak. Utöver detta förnyades skolans el- och VVS-installationer, och samtliga toalettutrymmen helrenoverades.