Sofiebergsskolan

TILLBYGGNAD OCH NYBYGGNAD AV SKOLLOKALER ÅT HALMSTAD KOMMUN

Omfattning

1450 

Byggnadstid

2018-2019

Beställare

Halmstad kommun

Projektnummer

18205 – 20160

Om bygget

Tillbyggnad av befintlig skola med ca 370 m², innehållandes en ny skolrestaurang med servering för 110 elever, nytt bibliotek samt lokal för dans, drama och musik. Tillbyggnaden innehåller även en utökad entré för att klara logistiken av eleverna i nybyggnaden.

Nybyggnadsdelen på ca 1000 m² innehållandes undervisningsrum, arbetsrum, ateljé och verkstad, skolsköterska, flexenhet, administrativa lokaler samt erforderliga teknikutrymmen.