HÄLSOFÖRSKOLAN

Nybyggnad av förskola i Örkelljunga

Omfattning

1825 

Byggnadstid

2018-2020

Beställare

Örkelljunga kommun

Projektnummer

18172

Om bygget

Hälsoförskolan inrymmer 6 avdelningar inkl skyddsrum. Här skall arkitektur, inomhusmiljö, utemiljö, måltid, pedagogik, digital kommunikation samt flera andra riktade insatser ge de förutsättningar som behövs för att ge barnen goda förutsättningar för att etablera hälsosamma vanor och vara goda ambassadörer för hälsa.