LÖDDESNÄSSKOLAN I BJÄRRED

Om- och tillbyggnad i LOMMA KOMMUN

Omfattning

ca 300 m²

Byggnadstid

2019-2020

Beställare

Lomma kommun

Projektnummer

19221

ARKITEKT

Wigot Konsult AB

Om bygget

Om- och tillbyggnad av Löddenässkolan. En ny byggnad på ca 300 m² till nya slöjdsalar uppfördes. Ny multiplan har anlagts utanför den nya byggnaden. De befintliga slöjdsalarna och mottagningsköket byggdes om till ny matsal, servering och tillagningskök.