SNYGGATORPSSKOLAN

OM- OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA I KLIPPAN

Omfattning

1500 

Byggnadstid

2018

Beställare

Klippan kommun

Projektnummer

18175

Om bygget

Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Nya Snyggatorpsskolan i Klippan, och delas upp i 3 etapper. Skolan byggs till med en ny entré och markkompletteringar mot skolgården. En ny lanternin byggs som ökar ljusinsläppet i korridoren för att skapa en trivsammare miljö för eleverna.

Ombyggnadsdelarna som berörs är träslöjdsalarna, bildsalarna och musiksalarna. Dessa uppgraderas främst till ytskiktet men projektet innefattar även en hel del nya installationer. Projektet bedrivs med pågående verksamhet i drift och ställer stora krav på samordning mellan oss byggare som huvudentreprenör och verksamheten.