ORTOPEDEN
HELSINGBORGS SJUKHUS

OMBYGGNAD

Omfattning

1800 

Byggnadstid

2018-2019

Beställare

Region Skåne

Projektnummer

18181

Om bygget

Projektet omfattar renovering och ombyggnad av ortopedavdelningen på Helsingborgs sjukhus. Rivningen i projektets första skede riktas främst mot utdaterade ytskikt. Även en del innerväggar rivs för att ändra rumsbildningen. Stora delar av installationerna rivs för att kompletteras med nya, miljövänligare, lösningar.

Ombyggnaden utförs med pågående drift av närliggande verksamheter, vilket ställer stora krav på samordningen mellan entreprenören och pågående verksamhet.