LSS-BOENDE I FOSIE

NYBYGGNAD i MALMÖ

Omfattning

1260 

Byggnadstid

2018-2019

Beställare

Malmö Stad

Projektnummer

18255

Om bygget

Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende i Fosie med 6st lägenheter, undervisnings- och personallokaler fördelat på 2 plan.

Byggnaden uppförs med platsgjuten betong med ett trätak beklätt med takpannor. Betongytterväggarna som muras och putsas målas även vita.

Utemiljön är väl anpassad för verksamheten och de boende. Byggnaden ramas in snyggt av en betonggång som ökar tillgängligheten för de boende.

Projektet ställer höga krav på produktionen för att möta de boendes behov. Detta gör vi genom att specialbygga stora delar.