FLEXIBELSKOLA

NYBYGGNAD AV GRUNDSKOLA, KUNGSFISKARESKOLAN, KLIPPANS KOMMUN

Omfattning

Ca 4,2 hektar, byggnad Ca 8000m2

Byggnadstid

2019-2021

Beställare

Klippans kommun

Projektnummer

19057

Om bygget

Våren 2021 stod en ny grundskola klar vid Kristoffers väg i Klippans kommun. Den nya skolan, Kungsfiskareskolan, är byggd för 525 elever med möjlighet att ta upp till 630 elever för årskurser F-9.
Uppdraget var en totalentreprenad och byggprocessen startade under våren 2019.
I samverkan har vi nu lämnat över ett av de större projekten i Klippans kommun.

Under hösten 2017 växte planerna fram för nya skolan i ett tätt samarbete med flera aktörer – flera workshops och referensgruppers kreativa tänkande har resulterat i den nya skolan avseende byggnad, innehåll och utemiljö.

Ett stort fokus för den nya skolan är pedagogiska lärmiljöer, med kreativa och skapande samlingsplatser såväl inne som ute. En fullstor idrottshall har byggts integrerat med skolbyggnaden. Skolan har fått ett eget tillagningskök med matsal i skolbyggnadens centrum. Flera specialsalar har byggts, som hem- och konsumentkunskap, musik, bild, NO samt textil- och träslöjd.