LACKALÄNGA FÖRSKOLA

NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA I KÄVLINGE 

Omfattning

Ca 1800 

Byggnadstid

2019-2020

Beställare

KKL Fastigheter AB

Projektnummer

19222

Om bygget

Projektet avser nybyggnad av Lackalänga förskola med 3 enheter, mottagningskök och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö.

Byggnadens area blir ca 1650 m² BTA exkl. utesov, förråd och miljöhus. Fastighetens totala area är ca 8 000 m².

Byggnaden uppförs av prefabricerade betongelement. Taket som vilar på en stålkonstruktion bekläs med utvändig papp. Den vitmålade betongfasaden kompletteras med olika kulörer mellan fönsterpartierna.

Fotograf Pernilla Pedersen Photography