Himlagård

Tillbyggnad av församlingshem och körsal åt Höganäs Församling

Omfattning

Tillbyggnad 460 m2, ombyggnad ca 170 m2

Byggnadstid

2019-2020

Beställare

Svenska kyrkan i Höganäs

Projektnummer

19169

ARKITEKT

Karin Petterssons Arkitektbyrå AB

Om bygget

Om- och tillbyggnad av församlingshemmet i centrala Höganäs. Ombyggnad med större kök, nytt personalrum, förråd, nytt kontor samt nya toaletter. Tillbyggnad innehåller nytt samlingsrum/aktivitetstorg med anslutande kontor och sammanträdesrum, lokaler för kyrkans barnverksamhet, ny körsal samt en vinterträdgård. Viss ombyggnad på plan 2 med nya dörrar till fläktrum samt ny ljudklassad vägg mellan trapphus och nedre samlingssal utfördes. Innergården försedd med nytt större trädäck och utemiljön upprustades.
Fotograf Pernilla Pedersen Photography