KRAPPERUPS KONSTHALL

TAKOMLÄGGNING i HÖGANÄS

Omfattning

1450 m² takyta

Byggnadstid

2016

Beställare

Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen

Projektnummer

16173

Om bygget

Här har vi utfört en takomläggning på en kulturhistoriskt viktig byggnad i samarbete med Stadsantikvarien i Lund.

Arbetet bestod av rivning av befintligt eternittak samt underliggande ”sticketak”. Det nya papptaket med sin underbyggnad av råspont och underlagspapp har kompletterats med ny taksäkerhet och svarta plåtdetaljer.

Fotograf Pernilla Pedersen Photography