CARL F

NYBYGGNAD AV KONTOR, VERKSTAD, FÖRRÅD OCH MILJÖHUS MM. i MALMÖ

Byggnadstid

2019-2021

Beställare

Carl F AB

Projektnummer

19244/19312

arkitekt

Lars Asklund Arkitektkontor AB, Rydstern & Liljedahl AB

Om bygget

Nybyggnad av kontorshus i två resp tre våningar innehållande personalutrymmen och kontor åt verksamheten

Carl F i Malmö samt nybyggnad av verkstadsbyggnad, garage/förråd samt cykel- och miljöhus.

Kontorsbyggnaden i tre våningar med byggnadsyta på ca 730 m2 uppförs med stomme i betong med uppglasad fasad mot havet.

Verkstadsbyggnaden med en byggnadsyta på ca 1200 m2 uppförs med stomme i stål, fasad av sandwichpaneler och sockel i betong. Byggnaden har 6 skepp med sadeltak, förskjutna i förhållande till varandra.

Garaget på ca 3000 m2 byggs i vinkel med stomme av stål, fasad av sandwichpaneler och sockel i betong.

Kontorsbyggnad, verkstad och garage förses med solcellsanläggningar på taket.

Miljöhuset byggs i anslutning till bef byggnad och utförs som en öppen konstruktion med taktäckning av sedum och väggpaneler av sandwichelement.