HEMVÅRDENS HUS

OM- OCH TILLBYGGNAD AV KONTOR OCH PERSONALLOKALER ÅT HEMVÅRDEN I HÖGANÄS

Omfattning

Ca 450

Byggnadstid

2019-2020

Beställare

Höganäs kommun

Projektnummer

19306

Om bygget

Ca 450 kvm tillbyggnad, ungefär halva ytan kommer att bli omklädningsrum och toaletter, resterande blir nya kontor till hemtjänsten. Den bef. Byggnaden är på ca 700 kvm och där har vi bland annat rivit alla lätta innerväggar och gjort nya rumsindelningar, nytt kök och sällskapsrum.
Fotograf Pernilla Pedersen Photography