HÖLLVIKEN 8:175

NYBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS I VELLINGE KOMMUN

Omfattning

Ca 2300 m²

Byggnadstid

2020-2021

Beställare

Kalo Projekt AB

Projektnummer

20228

Arkitekt

Link Arkitektur AB

Om bygget

Sommaren 2020 påbörjas byggnationen av 27 lägenheter och två butikslokaler åt Lernacken. Bostadsrättsföreningen Havsdoften består av lägenheter i olika storlekar, från ettor på 28 m2 till en fyra på 101 m2. Två huskroppar i 4 våningar som förbinds med loftgångar som dels nås via utvändiga trappor men också via en centralt placerad hiss som försörjer båda husen. Husen uppförs med stomme i betong och med fasader i ljus tegel, taktäckning av plåt, räcken i målat smide. Arkitekturen utgår från områdets småskalighet och husens utformning knyter an till omgivningen.