Fjärilsbacken i Hörby

Nybyggnad av 20 marklägenheter

Omfattning

ca 2000 m2

Byggnadstid

2021-2022

Beställare

Hörbybostäder / Fjärilsbacken AB

Projektnummer

21296

Om bygget

I en sydvästsluttning ca 1 km norr om Hörby centrum, i kvarteret Stattena, påbörjades byggnationen av 20st marklägenheter sommaren 2021. Lägenheterna är uppdelade i 6st husgrupper fördelade på 3 eller 4 lägenheter per husgrupp. Husen uppförs av en prefabricerad betongstomme med trätakstolar som kläs i grön takpapp.