Bjärnums skola

ny skolbyggnad i Hässleholms kommun

Omfattning

1350 m2

Byggnadstid

2021-2023

Beställare

Hässleholms kommun

Projektnummer

21502

Om bygget

Entreprenaden omfattade nybyggnation av skolbyggnad på totalt 1350m2. Den nya byggnaden är fördelad på två plan med tillhörande fläktrum och ny entré som är sammankopplad med den befintliga skolan.

 Byggnadens stomme består av prefabricerade betongelement, takstolar i trä, klädda med tegelpannor. Sammankopplingen mellan den nya skolan och den befintliga delen är klädd med plåt. För att kunna uppfylla tillgängligheten i både den befintliga byggnaden och i den nya byggnaden samt att minimera antalet ramper och trappor, har en ny hiss placerats i den nya byggnaden vid ny huvudentré jämte den äldre byggnaden.

Den nya F-6 delen av skolan är två parallellig. Klassrummen beräknas utifrån ett maxantal om 28 elever vilket innebär skolans kapacitet bedöms till 390 elever.