Tellus Montessori

ny montessoriverksamhet i Höganäs kommun

Omfattning

635 m2

Byggnadstid

2022-2023

Beställare

Samhällsbyggnadsbolaget AB

Projektnummer

22169

Om bygget

Entreprenaden omfattade nybyggnation av montessoriverksamhet på totalt 635 BTA. Den nya byggnaden är uppförd i ett plan med tillagningskök, verksamhetsrum, vinterträdgård och tillhörande utemiljö.

Byggnadens stomme består av platsbyggd stomme i trä som sedan puttsades i röd kulör. Taket är utformat med sedum på de låga dalarna och resterande är delar vad taket är smyckat med listpapp där en fjärdedel av taket även försätts med solceller. 

Förutom ett tillhörande förråd lades hela utemiljön om med nya lekplatser och ett stort trädäck på verksamhetens innegård.