Förskolan Fyrklövern

om- och tillbyggnad av förskola i Hässleholm

Omfattning

ca 325 m²

Byggnadstid

2018-2020

Beställare

Hässleholms kommun

Projektnummer

20240

Om bygget

Byggnad D på förskolan ”Fyrklövern” i Hässleholm ödelades genom brand 2019. Projektet omfattar i stort nybyggnad av den nedbrunna byggnaden. Det nya klimatskalet utgörs av ytterväggar i prefabricerad betong, som bekläs med panel. Trätaket beläggs med papp. Den nya delen innehåller främst personalutrymmen och storkök.