Spångholmsskolan

om- och tillbyggnad av skola i Bara, Svedala

Omfattning

2171 m2

Byggnadstid

2020-2021

Beställare

Svedala Exploatering AB

Projektnummer

20246

ARKITEKT

PE Arkitektur i Malmö

Om bygget

”Bara i Svedala kommun växer. En ökad befolkningsmängd har gett upphov till att fler undervisningslokaler behövs till den befintliga Spångholmsskolan.

Spångholmsskolan ligger på Henriette Coyets gata i Bara. Detta projekt omfattar en nybyggnad på 2171 m2 BTA som ska anslutas till den befintliga skolan via två passager. Nybyggnaden som är i två plan med ett teknikrum överst innehåller övergripande åtta basrum med tillhörande grupprum, fritidsavdelning, bildsal, administrationsutrymmen samt skolhälsa. Ett miljöhus som ska anslutas till befintlig byggnad ska också uppföras i detta projekt.” Arkitekt är PE Arkitektur i Malmö. Beställare är Svedala Exploatering AB. Fasaden blir i gult slaget tegel med en del mönstermurning.