Häggebo Förskola

ny tillbyggnad av förskola i flyinge

Omfattning

400 m2

Byggnadstid

2021-2022

Beställare

Eslöv Kommun

Projektnummer

21287

Om bygget

I september 2021 satte vi spaden i jorden och påbörjade tillbyggnaden med en BTA på ca: 400 m2, fördelade på 2 plan. 

En liten del av den befintliga byggnaden revs och byggdes ihop med den nya förskolan.