KOMPISENS FÖRSKOLA

TILLbyggnad AV BEFINTLIG FÖRSKOLA i FALKENBERG

Omfattning

1300 m2

Byggnadstid

2021-2022

Beställare

Falkenberg Kommun

Projektnummer

21156

Om bygget

En tillbyggnad av befintlig förskola i två plan om 6 avdelningar med tillagningskök och personaldelar. Entreprenaden kommer att ske i direkt anslutning till befintlig förskola med pågående verksamhet.

Tillbyggnaden uppförs med betongplatta på mark, stomme av stål, bjälklag av betong (även takbjälklag), fasader i huvudsak av mineritskivor samt taktäckning av takpapp och solpaneler. Utesov utförs delvis med öppningar mot det fria.