Rutsborgshallen

Nybyggnad av idrottshall i Bjärred

Omfattning

ca 2200 m2

Byggnadstid

2021-2023

Beställare

Lomma Kommun

Projektnummer

21437

Om bygget

Vi bygger till en idrottshall på Rutsborgskolan i Bjärred, detta blir ett fint komplement till ortens gymnastikelever då den är speciellt anpassad för gymnastik med exempelvis en höj-och sänkbar hoppgrop.
Byggnaden på cirka 2.200m2 innefattar idrottshall i ett plan med tillhörande omklädningsrumsdel, teknikutrymme, förråd etc.

Byggnaden uppförs av fackverk i smide som kläs i plåtsandwich. På fasaden sätter vi delvis fasadskivor och träpanel i ett karakteristiskt rombmönster. På taket installeras solcellspaneler både på ny och befintlig hall.