HARLYCKEHALLEN

NYBYGGNAD AV IDROTTSHALL i HELSINGBORG 

Omfattning

2900 

Byggnadstid

2019-2020

Beställare

Fastighetsförvaltningen Helsingborgs Stad

Projektnummer

19128

Om bygget

Nybyggnation av Harlyckehallen i Helsingborg med tillhörande omklädningsrum i två plan.

Byggnaden på ca 2090 m2 kommer innehålla en idrottshall i ett plan och omklädningsrum i två plan. Byggnaden innehåller även teknikrum, kontor samt tillhörande biutrymmen såsom wc, förråd etc.

Den vitmålade betongfasaden kompletteras med olika kulörer mellan fönsterpartierna. Terrasserna vid utesov och de utvändiga trapporna ramas in med ribbor av sibirskt lärkt

Fotograf Pernilla Pedersen Photography