ROSENGÅRDSSKOLAN

RENOVERING OCH OMBYGGNAD AV SKOLA

Omfattning

4200 

Byggnadstid

2015-2016

Beställare

Malmö stad

Projektnummer

15122

Om bygget

Uppdraget att renovera Rosengårdsskolan har sprungit ur skolans behov att marksanera skolgården, åtgärda fuktproblem i golv samt skydda befintliga konstruktioner mot brand. Renoveringen av Rosengårdsskolan har utförts etappvis under pågående drift vilket ställt stora krav på samordning mellan entreprenören och skolans personal. I samband med åtgärdandet av problemen passade man på att anlägga ny skolgård med multiarena, ytskiktsrenovering, nya hemkunskapssalar samt upprustning av toaletter.