ELINEBERGSSKOLAN

OM- OCH NYBYGGNAD AV SKOLLOKALER, HELSINGBORG

Omfattning

Nybyggnation 300m2, Ombyggnation 125 m2, samt säkerställande av tillgänglighet för rullstolsbundna.

Byggnadstid

2015-2016

Beställare

Kärnfastigheter

Projektnummer

15240

Om bygget

Skolans profil är barn med hörsel nedsättning, detta ställer höga krav på den akustiska miljön.

Nybyggnadsdelen består av 300m2 och ombyggnadsdelen ca 125m2. Skolan skall även förses med uteklassrum som omgärdas av skolans byggnader. Skolans tillgänglighet för rullstolsbundna skall säkerställas. Parallellt under entreprenadstiden kommer verksamheten att fortgå som vanligt.