Eleshults Förskola

Nybyggnad av förskola i Nyhamnsläge

Omfattning

900 

Byggnadstid

2015-2016

Beställare

Höganäs Kommun, Fastighetsförvaltningen

Projektnummer

15165

ARKITEKT

Karin Petterssons Arkitektbyrå AB

Om bygget

Huset inrymmer en förskola med fyra avdelningar, personalutrymmen och ett mottagningskök förberett att i framtiden kunna figera som tillagningskök. Konstruktionen är förberedd för att man ska kunna komplettera med en våning om behov uppkommer i framtiden. Byggnaden är uppförd med en platta på mark, platsgjutna väggar och ett bjälklag i prefabbetong. Takstomme/bjälklag är utfört i HDF med takstomme i trä. På bjälklaget byggdes ett fläktrum med invändig trappa.
På gården uppfördes även fyra mindre förrådsbyggnader. Byggnaden stod färdig våren 2016.
Fotograf Pernilla Pedersen Photography