TOFTAHALLEN i ödåkra

NYBYGGNAD AV IDROTTSHALL I HELSINGBORG

Omfattning

1500 

Byggnadstid

2016

Beställare

Fastighetsförvaltningen Helsingborgs Stad

Projektnummer

16120

Om bygget

Toftahallen en fullstor idrottshall 20×40 meter, med två läktarrader utmed hallens långsida, i hallen ges utrymme för att utöva bland annat, badminton, basket, innebandy och handboll. På tvären i hallbyggnaden utförs min planer för handboll, basket och volleyboll för skolverksamhet.

Utmed hallens västra långsida, byggs en lägre del som rymmer 6 omklädningsrum för skolklasser/idrottslag, omklädningsrum med handikapp-mått, omklädningsrum med wc/d för lärare, kontorsutrymme, vaktmästar-expedition samt allmänna toaletter och värdefack, teknikrum.

Hallens utvändiga gestaltning blir en traditionell idrottshall med betongsockel och paroc-element i antracitgrå kulör på hallbyggnaden och gula paroc-element på lågdelen. Den gula kulören tas upp som accenter på dörrar till hallen.

Husets entré är förlagd välkomnande i innervinkeln där idrottshallen och lågdelen möts. Man går till höger för att byta om och som besökande går man till vänster in mot hallen.

Fotograf Pernilla Pedersen Photography