HELSINGBORGS LASARETT

OMBYGGNAD av ADMINISTRATIONSBYGGNADEN

Omfattning

2300 

Byggnadstid

2017-2018

Beställare

Region Skåne, Regionfastigheter

Projektnummer

17164

Om bygget

Projektet omfattar ombyggnad av en administrationsbyggnad på Helsingborgs sjukhusområde, för inplacering av hudmottagningen, lasarettets bibliotek, patientutbildningscentrum och Gorthons centrum för klinisk träning, då de utryms från huvudbyggnaden på Helsingborgs Lasarett.

Ombyggnaden innebär ny rumsbildning och en uppgradering av samtliga installationer.

Byggnadens ytterväggar rivs och återbyggs med bättre materialval för att möta dagens miljö- och kvalitetskrav.

Projektet omfattar även tilläggsisolering i parkeringsgaraget, kolfiberförstärkningar, och nybyggnad av ett fläktrum.

Ombyggnaden utförs med pågående drift av närliggande verksamheter, vilket ställer stora krav på samordningen mellan entreprenören och pågående verksamhet.