KONTOR ÅT
HÖGANÄS SWEDEN AB

NYBYGGNAD AV KONTOR

Omfattning

300 

Byggnadstid

2016

Beställare

Höganäs Sweden A

Projektnummer

16158

Om bygget

En ny byggnad innehållande kontor och matsal till utlastningen på Höganäs Sweden AB
Byggnaden är uppförd i ett plan av prefabricerade betongväggar som målas på plats och på taket blir det lagt takpapp.
Byggnaden innehåller kontor , personalmatsal & entré/expedition för de ankommande lastbilarna.