CORTUS i höganäs

NYBYGGNAD AV FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING

Omfattning

Ca 1000 

Byggnadstid

2017-2018

Beställare

Cortus Energi

Projektnummer

17319

Om bygget

Projektet  var ett mark och grundläggningsarbete för världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin. Det formade och gjöts fundament till den prefabricerade anläggningen som levererades och monterades upp av Cortus Energy.