LABORATORIUM ÅT
HÖGANÄS SWEDEN AB

NYBYGGNAD HÖGANÄS

Omfattning

Ca 1200 

Byggnadstid

2017-2018

Beställare

Höganäs Sweden AB

Projektnummer

17133

Om bygget

Projektet omfattar ett nytt, högteknologiskt forskningslaboratorium för Höganäs Sweden AB. Byggnaden består av

två plan samt teknikutrymme på taket. Stommen är av betong och fasaden är klädd med tegel. Två passager

av stål och glas förbinder den nya byggnaden med intilliggande byggnader.