Korpen 13

Tillbyggnad av kontor till socialförvaltningen i Höganäs

Byggnadstid

2017-2018

Beställare

Höganäs kommun

Projektnummer

17230

ARKITEKT

Karin Petterssons Arkitektbyrå AB

Om bygget

Projektet omfattade rivning av bef. uterum och murar, en tillbyggnad av ny entré med väntrum samt nya kontorsrum. Tillbyggnad på 114 kvm uppfördes med en länk till den gamla tandläkarvillan på Centralgatan i Höganäs. Stomme utfördes i trä och med fasad av ljus tegel på kontorsdelen, genomfärgade fasadskivor och glaspartier i aluminum på länken. På taket lades takpannor av tegel av samma typ som på bef. byggnad. Nytt altantak byggdes i anslutning till länken.
Fotograf Pernilla Pedersen Photography