SOLHEM I GENARP

OM- OCH TILLBYGGNAD AV ÄLDREBOENDE I LUND

Omfattning

6200 

Byggnadstid

2017-2019

Beställare

LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB

Projektnummer

17222

Om bygget

Projektet omfattar totalrivning av kontorsbyggnader, och omfattande rivning i resterande befintlig del.

Efter totalrivningen, uppförs 20st särskilda boende i en prefabricerad betongstomme. Fasaden kläs med snygga murade tegelförband. Taket kläs med bandtäckt plåt och solceller installeras på den södra sidan.

I den befintliga delen rivs de flesta installationer och ersätts med nya, effektivare och miljösmartare installationer. En stor ändring i rumsbildningen sker för att ge plats åt hemvårdens kontor.

Utanför byggnaden görs stora delar av markområdet om till nya, trivsamma och fina områden med b.la. en ny boulebana, fontän och fin växlighet.