SLÖINGESKOLAN

OMBYGGNAD AV F-6 SKOLA I SLÖINGE, FALKENBERG

Omfattning

Byggnadstid

2020-2021

Beställare

Falkenbergs kommun

Arkitekt

Fredblads Arkitekter

Projektnummer

20247

Om bygget

Vi har fått uppdrag att utföra ombyggnad av Slöingeskolan i Falkenbergs kommun. Det är en F-6 skola som ska hysa ca 200 elever när renoveringen och ombyggnaden är klar. Ombyggnadsytan uppgår till runt 2000 kvm där det bla ingår byte av invändiga ytskikt, viss invändig ombyggnad och delar av fasaden förses med nya fönster. Byggnaden kommer också att förses med nytt ventilationssystem. Slöingeskolan är tillbyggd och ombyggd i etapper där de äldsta delarna uppfördes