Palettens förskola

ombyggnad i Kristianstad

Omfattning

ca 2000 m2

Byggnadstid

2020-2021

Beställare

Brinova Bajonetten 6, Kristianstad AB

BRUKARE

Kristianstad kommun

Om bygget

Nu har vi startat upp ombyggnaden av bef. kontor och lekland till en ny förskola i Kristianstad. Förskolan kommer att innehålla 6 avdelningar varav en avdelning ska fungera som nattis. Vi kommer att skapa ett atrium i mitten av byggnaden till ny lekyta och på byggnaden med det nya yttertaket kommer också att bli lekyta. Förskolan byggs med eget tillagningskök som kommer att förse barnen med egenproducerad mat.