PILÄNGSKOLAN 4-6

ny skolbyggnad i Lomma

Omfattning

2000 m2

Byggnadstid

2021-2022

Beställare

Lomma Kommun

Projektnummer

20315

Om bygget

Mellan Pilängskolan och Alléskolan bygger vi en ny skolbyggnad på 2000m2.
Skolan är fördelad på en byggnad i tre plan med totalt 9 klassrum och en byggnad
på ett plan med mottagningskök och matsal.

Klassrummen är för elever i årskurs 4-6 men matsalen kommer även att användas av årskurs F-3.