Skanörsgården

tillbyggnad av förskola

Omfattning

Ca 1400m2

Byggnadstid

2021-2022

Beställare

Vellinge Kommun

Arkitekt

Liljewall Arkitekter

Projektnummer

21295

Om bygget

Tillbyggnaden på Skanörsgårdens förskola i Vellinge uppförs i 2 plan och innehåller 3 avdelningar och ett tillagningskök. Stommen består av ytterväggar av prefabricerad betong och bärande innerväggar i platsgjuten betong. Ytterväggarna utsmyckas med grafisk betong i mönster av vitt, som tillsammans med de vita utvändiga spiraltrapporna, skapar en inbjudande och trevlig miljö. Trätaket bekläds med takpapp med listtäckning.